ttt

Tempererade transporter

Vi har moderna och certifierade fordon för tempererade transporter. Om det är mat eller mediciner har inte så stor betydelse. Vi ser till att temperaturen är den rätta hela vägen, och dokumenterar det med loggar.

Säkerhetsklassat gods

Genom att vi har bilar med GPS-transpondrar, lås som är kopplade till GPS-transpondern och avancerade övervakningssystem för dessa fordon kan vi transportera varor med högt värde på ett extra säkert sätt.

Miljö & kvalitet

Vi värnar om miljön. Vi är ett ISO 14001-certifierat företag. Våra chaufförer är utbildade så att de ska köra så miljövänligt som möjligt. Att det dessutom betyder att de kör tryggt och säkert är en stor bonus. Vi samarbetar nära med ett YKB-företag för att utbildningen ska vara den rätta.

Egen verkstad

Vi har en egen verkstad för att göra underhåll och service på våra fordon. Detta gör att vi kan hålla vår fordonsflotta i bästa skick utan att förlora tid. Vi har också möjlighet att reparera andras fordon med samma kvalitet.
Vi utvecklar och säljer transporter till speditörer, företag inom livsmedelsbranschen, läkemedelsbranschen och inom andra branscher som ställer höga krav på säkerhet och modern transportteknik. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi optimala transportlösningar med kreativitet och flexibilitet.