Miljö & kvalitet

ecoKontinuerligt miljöarbete genomsyrar hela vår verksamhet. Våra chaufförer utbildas i ECO-Driving för att köra miljövänligt och minska på utsläppen.

Vi  är miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och en del av ”Fair Transport” som ett betyg på en ansvarsfull verksamhet som värdesätter trafiksäkerhet, värnar om miljön samt erbjuder goda arbetsförhållanden.

Vår miljöpolicy

Genom ett aktivt miljöarbete ska vi kontinuerligt verka för att minska påverkan på miljön. När vi formulerar våra mål för miljöarbetet utgår vi både från våra kunders krav och ledningens krav.
fair-transport_beskISO-14001

Vår miljöpolicy innebär att:

  • Vi minskar miljöbelastning och energiförbrukning vid transporter och verkstad
  • Vi arbetar med att reducera utsläpp i luften, och detta sker främst genom att successivt förnya fordonsparken, vilket medför energisnålare fordon med förbättrad avgasrening
  • Minska bränsleförbrukningen genom att fortlöpande utbilda våra chaufförer i ekonomisk körning
  • Vi aktivt söker leverantörer och samarbetspartners som stödjer vårt arbete med att förbättra vår miljöpåverkan
  • Vi arbetar med källsortering i både verkstaden och på kontoret
  • Vi som ett led i vår strävan att hålla vår miljöpolicy lätt tillgänglig har valt att ha den på vår webbsida.

 

Comments are closed.