Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige.

GDPR är en förkortning efter engelskans General Data Protection Regulation och i Sverige ersätter dataskyddsförordningen den äldre Personuppgiftslagen (PUL), som reglerade behandling men inte arkivering av personuppgifter.

Grödinge Frakt AB har en laglig skyldighet att hantera personuppgifter enligt följande slag och har en tydlig policy och rutiner för behandlingar, hantering och arkivering av dessa.

 

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, personnummer, anställningsnummer, telefonnummer i samband med anställning
  • Bankkontouppgifter, löneuppgifter, försäkringsuppgifter och andra förmåner
  • Uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoskatt)
  • Hälsouppgifter i samband med frånvaro, läkarintyg i samband med sjukfrånvaro, kommunikation med försäkringskassa, företagshälsovården.
  • Hantering och kontroller av kör och – vilotider i enlighet med lagen om kör och – vilotider.

 

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Comments are closed.