Transporter

GFGenericBehöver du transportera något?

När du behöver en trygg och stabil transportör som du kan lita på är vi rätt partner. Vi har över 40 års erfarenhet av både enstaka små transporter och långlivade kontinuerliga samarbeten. Vi har en modern och effektiv fordonsflotta som möter dina stora krav på säkerhet och modern transportteknik. Våra förare är ordentligt utbildade i både säker och miljövänlig körning. Vi är 14001 certifierade och ställer oss bakom och följer åkeriförbundets ”Fair transport” med sunda transporter. I valen i menyn kan du välja att läsa lite mer om några transporttyper som vi kan göra åt dig, men självklart kan vi göra mycket mer än så. Kontakta oss så att vi kan ta reda på vad vi kan köra för dig.

Comments are closed.