Transporter av säkerhetsklassat gods

securedtransportAlla våra transporter har hög säkerhet, men när du har gods som har ett högt värde och vill se till att transportera godset på ett extra säkert sätt kan vi erbjuda transporter med mycket hög säkerhetsnivå. Förarna är utbildade på säkra transporter och vi kan följa bilarna 24 timmar om dygnet tack vare att de är utrustade med GPS-utrustning och larm.

Comments are closed.