Tempererade transporter

temperaturecontrolledVi kan transportera gods som ställer höga krav på noggrann temperatur, som till exempel mediciner. Våra pharmatrailers har dubbla aggregat för att kunna hålla olika temperaturer i trailern. Självklart betyder det att vi inte bara kan transportera mediciner, utan även alla former av gods där noggrann temperaturhållning är viktig. Om det sedan är sånt som inte får bli varm när det är sommar, eller annat som inte får frysa när det är vinter, har mindre betydelse. Vi ser till att det håller rätt temperatur under transporten.

Våra fordon håller dagens höga krav enlig GDP (Good Distribution Practice), och självklart är även våra chaufförer utbildade för att uppfylla de högt ställda kraven…

Comments are closed.