Effektiva transporter för stora volymer

Bilar med dubbla lastplanHar du mycket gods. Så mycket att det inte får plats i en vanlig transport kan vi antagligen lösa det med våra bilar med dubbla lastplan. Dessa trailers har en inlastningshöjd på två meter i båda lastplanen och på så sätt få in mycket mer i en och samma transport. Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att transportera, så det ger en god transportekonomi. Samtidigt spar det på naturen. Du kan läsa mer om vårt miljöarbete på sidan:  Miljö & kvalitet.

Comments are closed.